Termeni şi condiţii

Generalitați

 

Folosirea acestui site, implică acceptarea acestor termeni şi condiții.

Pentru folosirea în cele mai bune condiţii a site-ului, se recomandă citirea cu atenţie a tuturor termenilor şi condiţiilor.

Sunteţi de acord şi acceptaţi că putem şterge sau adaugă orice informaţie pe site sau întrerupe orice activitate fără o notificare prealabilă.

În cazul în care se fac referiri la alte site-uri nu garantăm şi/sau confirmăm sub nici o formă tipul de informaţie pe care îl veţi găsi pe acestea. Rămâne la aprecierea Dumneavoastră dacă vizitaţi sau nu aceste site-uri, luaţi sau nu în considerare informaţia găsită acolo.

 

Definiții

 

Acest site este intreținut și administrat de Gerobob SRL, care va fi denumit in continuare "Societate".

Persoana fizică sau juridică care comandă și achiziționeaza produse prin intermediul site-ului este denumit "Client".

Adresa Internet www.gerobob.ro, care este proprietatea Societații, va fi denumită generic "site-ul gerobob.ro".

Fotografiile digitale, textele, datele tehnice, prețurile si celelalte informații care se găsesc pe site-ul gerobob.ro vor fi denumite in continuare "conținut".

 

Drepturi de autor

 

Întregul conținut al site-ului gerobob.ro este proprietatea Societații, și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor (Legea nr.8/1996). Folosirea fără acordul Societații a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește in conformitate cu legile in vigoare (administrativ, civil sau penal).

Astfel sunt interzise în mod expres: accesarea site-ului gerobob.ro de către dispozitive sau programe automate, copierea conținutului, publicarea conținutului de catre alte companii sau site-uri pentru a face comparație sau analiza in vreun fel dacă nu s-a primit din partea Societății acordul scris în prealabil.

Fotografiile și datele tehnice sunt folosite cu acordul furnizorului, fie direct, fie prin reprezentanții din România.

 

Obligaţiile Dumneavoastră de înregistrare

 

În vederea utilizării site-ului, sunteţi de acord să furnizaţi informaţii adevărate, corecte, actuale şi complete despre Dumneavoastră. În situaţia în care considerăm, că această obligaţie nu este respectată, ne rezervăm dreptul de a vă bloca accesul pe o perioadă determinată sau nedeterminată la utilizarea serviciului fără nici o notificare prealabilă.

 

Securitatea datelor personale și a informațiilor transmise

 

Datele personale introduse de către cumpărător vor fi folosite de Societate numai in scopul declarat al acestui site.

In baza Legii nr. 677/2001 "Consimțământul persoanei vizate nu este cerut in urmatoarele cazuri:

 

a) când prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract sau antecontract la care persoana vizată este parte.

 

b) cănd prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale a operatorului.

Informațiile din formularul de comandă sunt necesare pentru a vă trimite confirmarea comenzilor, livrarea produselor comandate, anunțarea promoțiilor în curs etc., în nici un caz nu vor fi furnizate unei terțe părți.

 

Societatea garantează confidențialitatea informațiilor, aceste date fiind accesate numai de către personalul autorizat al Societații prin rețeaua internă. Fiecare utilizator are dreptul de a vedea numai propriile sale date personale pe care le-a introdus cu ocazia înregistrării.

 

Site-ul gerobob.ro foloseste măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află în controlul Societatii.

În cazul pierderii de informații cauzate de "bug"-uri sau erori ale softului cu care este conceput și găzduit site-ul www.gerobob.ro, Societatea nu-și asumă nici o responsabilitate.

Datele personale, vor fi folosite numai în scopul declarat al acestui site. Ne obligăm să nu facem publice sau să nu vindem bazele de date conținând informații referitoare la datele personale ale utilizatorilor acestui site.

 

Înregistrarea ca membru, parola şi comportamentul ca membru

 

Prin înregistrarea ca membru veţi fi solicitat să vă alegeţi un nume de utilizator şi o parolă. Sunteți responsabil(ă) de păstrarea în siguranţă a parolei de acces ca membru al acestui site, orice activitate desfăşurată sub numele Dumneavoastră de utilizator fiind integral în responsabilitatea Dumneavoastră.
Sunteţi de acord să ne înştiinţaţi imediat despre orice pierdere a parolei sau semn de activitate neautorizată sub numele Dumneavoastră de utilizator.

 

Declinarea responsabilitații

 

Prețurile, disponibilitatea și descrierea produselor afișate pe site sunt informative, iar fără confirmarea suplimentară a informațiilor în mod scris din partea companiei nu ne asumăm responsabilitatea legală pentru eventualele greșeli de editare, afișare și/sau listare. Gerobob S.R.L. iși rezervă dreptul de a refuza comanda din considerente interne fara notificare prealabilă. Gerobob S.R.L. iși rezervă dreptul de ași alege clientela cu respectarea Art.56 din Ordonanța 99/2000 cu modifiări ulterioare, privind comercializarea produselor si serviciilor pe piață.

Nu vom fi responsabili în faţa nici unei persoane sau companii care foloseşte sau se bazează pe informaţii sau opinii neconforme conţinute de acest site.

Deasemenea, nu vom fi răspunzători pentru: orice fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu) ce rezultă din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informaţiei prezentate pe site, orice tip de erori sau omisiuni în conţinut care pot conduce la orice fel pierderi.

 

Dacă consideraţi că orice material de pe acest site violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, vă rugăm să ne contactaţi pentru detalii la office@gerobob.ro, astfel încât să putem lua o decizie în cunoştinţă de cauză.

 

Frauda

 

ORICE ÎNCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR SAU DE A MODIFICA CONȚINUTUL SITE-ULUI gerobob.ro, SAU DE A AFECTA PERFORMANȚELE SERVERULUI PE CARE RULEAZĂ SITE-UL gerobob.ro VA FI CONSIDERATĂ O TENTATIVĂ DE FRAUDARE A SITE-ULUI ȘI VA PUNE IN MIȘCARE CERCETAREA PENALA ÎMPOTRIVA ACELUIA SAU ACELORA CARE AU ÎNCERCAT ACEST FAPT, SAU CARE EXPLOATEAZA ERORI ALE APLICAȚIEI.

 

Litigii

 

Orice litigiu apărut intre Client și Societate, va fi rezolvat pe cale amiabilă, sau în cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată Române.

Fiind de acord cu cele de mai sus, vizitatorul iși asuma în totalitate aceste riscuri.